Visitatierapport 2016-2019

Visitatierapport 2016-2019

Hoe beoordelen onze samenwerkingspartners van de samenwerking met Wonen Delden, onze dienstverlening en onze maatschappelijke prestaties? Om deze vragen beantwoord te krijgen gaf Wonen Delden opdracht aan Raeflex voor het uitvoeren van een visitatie over de periode 2016-2019. Vanuit de Woningwet en de Veegwet hebben woningcorporaties de verplichting om eens in de vier jaar een visitatie, ofwel een beoordeling van de maatschappelijke prestaties, te laten uitvoeren.  De visitatie was bovendien een uitgelezen mogelijkheid om feedback van belanghebbenden te krijgen over hun ervaringen met de samenwerking, op de ingezette verandering en het Koersplan 2020-2025.

Met gepaste trots en Twentse nuchterheid hebben wij de visitatierapportage 2016-2019 in ontvangst genomen. Het rapport laat een mooie stijgende lijn zien, en bevestigt ons dat Wonen Delden de goede dingen doet! Èn het rapport biedt ons mooie aanknopingspunten voor verdere verbetering. Wij willen samen met onze huurders(organisatie), belanghebbenden en samenwerkingspartners de gezamenlijke maatschappelijke opgave van wonen, zorg en welzijn naar een hoger plan brengen!

Benieuwd naar de inhoud van het rapport? Lees hier het volledige visitatierapport 2016-2019 en de bestuurlijke reactie.