Op donderdagavond 24 november 2016 stond  bij Smitties  de woonkansen voor starters op het programma. Wonen Delden had alle 150 ingeschreven starters uitgenodigd om ze te betrekken bij het wonen in Delden. Ruim 20 woningzoekenden hebben positief gereageerd op de uitnodiging. In de  algemene inleiding van Henny Manrho, directeur-bestuurder van Wonen Delden werd uitleg gegeven over de samenstelling van de doelgroep starters. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de starters al langer dan 3 jaar wacht op een woning. Het blijkt  ook dat niet elke starter al actief op zoek is naar een woning.

Kansen in Delden

Daarna werd in groepen, die werden geleid door de medewerkers van Wonen Delden, gesproken over kansen die starters hebben in de huidige woningmarkt. Over het algemeen werd gesteld dat de starters graag in Delden willen blijven wonen, omdat Delden heel centraal ligt en een veilige woonomgeving kent en dat het sociale leven er heel plezierig is. De wachttijden mogen echter niet te lang worden. De jongeren gaven aan toch wel binnen een of twee jaar een woning te willen. Dat beeld was in alle gespreksgroepen  zichtbaar.

Hoeveel starterswoningen

Bij Wonen Delden komen op jaarbasis 10 tot 15 geschikte woningen vrij voor starters. Wonen Delden heeft  vanaf dit jaar een deel van de kleinere eengezinswoningen voor de doelgroep starters beschikbaar gesteld. Hiertoe wordt de huurprijs onder de € 500,- gehouden en worden inkomensgrenzen gesteld aan de woningzoekende. In totaal zijn er dan 175 woningen uit het woningbestand beschikbaar voor de jongeren.

Betrokkenheid jongeren

De aanwezige jongeren vonden dat er actie ondernomen moet worden om meer woningen beschikbaar te krijgen en vragen Wonen Delden om daar werk van te maken. Er werden suggesties gedaan om op vrijkomende locaties  en door herstructurering van bestaande gebouwen woningen voor jongeren te realiseren. Zij willen daar wel graag bij betrokken worden. Het blijkt derhalve dat de jongeren  graag in Delden willen blijven wonen, maar dat er wel voldoende woonruimte voor hen moet zijn. Zij willen graag op de hoogte blijven en dat kan via de website en Facebook, zoals nu gebeurd. Het was een nuttige en plezierige bijeenkomst , die wij in de toekomst vaker in deze vorm gaan houden.