Jaarverslag 2015 goedgekeurd

Nadat het bestuur de jaarstukken had opgesteld en Deloitte Accountants het jaarverslag hebben gecontroleerd heeft de Raad van Commissarissen van Wonen Delden op 17 mei 2016 de jaarstukken 2015 goedgekeurd. Op deze website is het jaarverslag 2015 in te zien.