Nuttig ‘rondje Delden’ met college van B&W

Vrijdag 2 oktober ontving woningcorporatie St. Wonen Delden het college van B&W en enkele ambtenaren voor een ‘rondje Delden’. Ook de huurdersvereniging, leden van de klankbordgroep en de RvC waren daarbij aanwezig. Doel van de rondgang was het bijpraten en aandacht vragen voor speerpunten in de sociale huur- en woningbouw in Delden. Dit ter voorbereiding op het maken van concrete afspraken die passen binnen de gemeentelijke woonvisie.

“Wil je dat doelmatig en efficiënt doen, dan bekijk je de situatie ter plaatse met de ‘laarzen in de modder’”, glimlacht directeur Henny Manrho van Stichting Wonen Delden. Van ‘modder’ was echter geen sprake afgelopen vrijdag. Ook de paraplu’s bleven aan de kapstok hangen want de zon stond hoog aan de hemel.

Aandacht voor speerpunten Delden
Tijdens de koffie, voorafgaand aan de wandeling, hield Henny Manrho een inleiding over parkeerproblemen in de smalle straten en het vrachtverkeer door de woonwijken. Ook vroeg hij nog eens nadrukkelijk om rioolwerkzaamheden zo efficiënt mogelijk te combineren met andere onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan wegen. Daarnaast vroeg Manrho aandacht voor de spagaat waarvoor hij gesteld wordt sinds invoering van de nieuwe woningwet (per 1 juli 2015). Wonen Delden wil graag haar huurwoningen verder isoleren en verbeteren. Deze waardevermeerdering vraagt om huurverhoging die vervolgens ruimschoots gecompenseerd wordt door energie- en dus kostenbesparing. Maar deze waardevermeerdering is niet te combineren met het overheidsbeleid dat passende toewijzing vereist binnen de geldende huursubsidienormen.

Constructieve samenwerking
Wethouder Wim Meulenkamp nodigt Wonen Delden, als één van de drie woningcorporaties in de Hof van Twente uit, om binnenkort een bod uit te brengen op de gemeentelijke woonvisie. Ook daarvoor was het ‘rondje Delden’ een prima voorbereiding. Hans Hokke, voorzitter van de huurdersvereniging Wonen Delden was blij met de goede opkomst van vertegenwoordigers namens de woningcorporatie én namens de gemeente. “Het is fijn om ook onze kant van het verhaal aan de wethouders en de uitvoerende ambtenaren te kunnen toelichten. En door ze de situatie ter plekke te tonen, ontstaat er meer wederzijds begrip.” Manrho voegt daaraan toe dat de lijnen tussen de corporatie en de gemeente Hof van Twente kort zijn. “In het verleden verliep afstemming van onderhoud en werkzaamheden zeker niet altijd perfect, maar de contacten met de wethouders en betrokken ambtenaren zijn verbeterd. “Ook al kan niet alles direct uitgevoerd of opgelost worden, de samenwerking is constructief en daar zijn we blij mee.”