Minimale huurverhoging in 2020

In samenspraak met Huurdersbelang Delden heeft Wonen Delden besloten om de huren beperkt te verhogen. “We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen door de coronacrisis ook financíeel getroffen zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Dave van Zalk. “Bijvoorbeeld omdat ze geen of veel minder werk hebben door de situatie waarin we zitten. Voor hen is het probleem niet opgelost met deze beperkte huurverhoging. We vragen mensen met betalingsproblemen, om contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen die wél helpen.” Van Zalk noemt het tijdelijk minder betalen, of uitstel geven van huur betalen, als mogelijkheden.

Verhoging ruim onder de richtlijn
De meeste huurders mogen vanaf 1 juli een beperkte huurverhoging tegemoet zien. Deze verhoging ligt ruim onder het inflatiepercentage (2,6 procent) en de richtlijn zoals opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. Voor 1 mei ontvangen huurders persoonlijk een brief hierover van Wonen Delden.

Meer informatie
Meer informatie over Wonen Delden en over Huurdersbelang Delden vindt u op de websites. In verband met corona en de beperkende maatregelen is ons kantoor aan de Langestraat 61b, Delden alleen open voor dringende afspraken. Wel zijn we elke werkdag te bereiken van 8.30 – 12.30 uur via: 074 376 64 64 en per mail: info@wonendelden.nl