Verkoop huurwoningen

Soms verkoopt Wonen Delden huurwoningen. Op dit moment is verkoop echter niet aan de orde. Hierover heeft Wonen Delden afspraken gemaakt met de gemeente Hof van Twente. Deze liggen vast in de prestatieafspraken 2016-2018.

Verkoop huurwoningen in de toekomst (mogelijk na 2018)

Gaat Wonen Delden in de toekomst weer huurwoningen te koop aanbieden dan labelen we daarvoor bepaalde huizen. Alleen deze geselecteerde huizen bieden we vervolgens te koop aan. Soms wil de bewoner van de gelabelde huurwoning, deze niet zelf kopen. In dat geval bieden we de woning te koop aan op het moment dat de bewoner de huur opzegt en het huis verlaat.

Spelregels bij verkoop van een huurwoning

  1. De woning wordt in eerste instantie aangeboden aan huurders van Wonen Delden. Aanvaart een huurder de woning, dan moet hij de huur van zijn eigen woning opzeggen. Deze komt dan weer voor verhuur beschikbaar komt.
  2. Is er vanuit de groep huurders geen belangstelling voor koop, dan wordt de woning aangeboden aan de ingeschreven woningzoekenden. De langst ingeschrevene krijgt de woning als eerste aangeboden.
  3. Is er in deze groep ook geen belangstelling voor koop van de geboden woning, dan bieden wij de woning aan op de vrije markt. Bij meerdere belangstellenden is het mogelijk dat we de koop verloten, eventueel in aanwezigheid van de belangstellenden.

Meer informatie over koopwoningen Wonen Delden

Informatie over koopwoningen publiceren we op deze website, op Facebook en in het Hofweekblad. Heeft u vragen over een woning die te koop staat, mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.