Veel gestelde vragen

Hieronder vind je antwoord op een aantal veel gestelde vragen.
Staat jouw vraag er niet bij of wil je meer informatie? Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen je graag.

 • Ik zoek met spoed een woning, wat is de wachttijd?

  Dat hangt af van de soort woning die je zoekt. Op een seniorenappartement in De Stadshagen moet je zeer waarschijnlijk langer wachten dan op een eengezinswoning. Maar misschien heb je recht op de regeling voor urgentie. Verder weten wij nooit van te voren hoeveel en welke woningen opgezegd worden. Het blijft dus altijd een schatting. Op onze website hurenbijwonendelden.nl en op de Facebookpagina van Wonen Delden vind je de aangeboden woningen. Als je als ingeschreven woningzoekende reageert op een woning kun je zien op welke plek je staat.

 • Moet ik ingeschreven staan om op een woning te reageren?

  Ja, je moet ingeschreven staan bij Wonen Delden om te reageren op een woning die vrij gekomen is voor verhuur. Op onze website hurenbijwonendelden.nl  kun je je inschrijven. Hier kun je meer informatie vinden over de inschrijving.

 • Mijn dakgoot is verstopt. Komt Wonen Delden deze ontstoppen?

  Heb je een serviceabonnement onderhoud dan neem je voor het ontstoppen van de dakgoot contact op met RRS (tel: 053 428 28 25). Zij hebben afspraken met Wonen Delden over het schoonmaken van dakgoten. Ze komen bij jou nadat zij een aantal meldingen gebundeld hebben. Je ontvangt bericht van RRS wanneer ze komen. Dit is geen automatisch terugkerende dienst. Zo gauw deze overlast opnieuw voorkomt, meld je dit weer bij RRS.

 • Wat betekent het om medehuurder te worden van een woning van Wonen Delden?

  Met geregistreerd medehuurderschap heb je evenveel rechten en plichten ten aanzien van het huis als jouw partner (die het huis al langere tijd van ons huurt). Een aanvraag tot medehuurderschap dien je schriftelijk in, waarna Wonen Delden deze toetst. Als je voldoet aan de toetsingscriteria om medehuurder te worden, ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging.

 • Kom ik met een inkomen boven € 41.000 in aanmerking voor een sociale huurwoning?

  Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van jouw huishouden, kinderen niet meegerekend), waarmee je op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 43.574. Verdien je meer dan heb je geen recht op een sociale huurwoning. Deze regel geldt alleen voor nieuwe woningtoewijzingen. Dus een lopend huurcontract blijft gewoon geldig.

 • Wat betekent ‘passend toewijzen’ voor de huurders van Wonen Delden?

  Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tot de toewijzingsgrens (€ 39.055). In 2017 moeten woningcorporaties ‘passend toewijzen’ aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag. Dit betekent dat de huur van de toegewezen woning onder de toewijzingsgrens moet liggen. Dit is de grens waaronder een huurder gecompenseerd wordt met huurtoeslag.

  Ben je alleen of met 2 personen, en heb je op basis van jullie (gezamenlijke) inkomen recht op huurtoeslag? Dan kun je een woning met een huurprijs van maximaal € 619,01 huren. Bestaat je huishouden uit 3 of meer personen, en heb je recht op huurtoeslag, dan kun je een woning met een maximale huurprijs van € 663,40 huren.

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Of je recht hebt op huurtoeslag, hangt af van jouw leeftijd, inkomen en woonsituatie:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je huurt een zelfstandige woonruimte
  • Jij en jouw eventuele partner, kinderen en medebewoners, staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
  • Jij en jouw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Jouw huur, (gezamenlijk) inkomen en vermogen zijn niet te hoog. De Belastingdienst geeft aan waar de inkomensgrenzen liggen. Je kunt er ook een proefberekening maken.
 • Hoe wordt de huurprijs bepaald voor een sociale huurwoning?

  De maximale huurprijs voor sociale huurwoningen wordt bepaald volgens een puntensysteem. Sinds 1 oktober 2015 is dit puntensysteem aangepast. Woonomgeving, hinderlijke situatie en woonvorm tellen niet meer mee. Ook zijn zogenaamde ‘schaarstepunten’ vervallen.

  De meest actuele informatie over het puntensysteem en bepaling van de huurprijs vind je op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat betekent het energielabel voor mij als huurder?

  Elke woning, dus ook een huurwoning, heeft een energielabel (verplicht). Het laat zien hoe energiezuinig de woning is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Maatregelen die jij als huurder van de woning zelf kunt treffen, en maatregelen die je in overleg met Wonen Delden zou kunnen realiseren. Energiebesparende maatregelen zijn van invloed op het puntensysteem en mogelijk dus ook voor de huurprijs. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat zijn servicekosten voor een huurwoning?

  De servicekosten zijn kosten die bovenop de ‘kale huur’ van een huurwoning komen. Denk daarbij aan kosten voor schoonmaak van een gezamenlijke hal, een huismeester, et cetera.

  Serviceabonnement Onderhoud
  Voor het onderhoud van jouw huurwoning ben je samen met Wonen Delden verantwoordelijk. Wij doen de grote klussen en jij doet de kleinere onderhoudsklussen. In onze brochure ‘Wie doet wat?’ vind je meer informatie. Wil je het klein onderhoud uitbesteden aan Wonen Delden, maak dan gebruik van het Serviceabonnement Onderhoud. Tegen een kleine vergoeding van € 4,20 per maand en eenmalig entreekosten van € 25,00 voeren we ook de kleine klussen voor jou uit.

 • Wij hebben overlast in onze wijk. Hoe lossen we dit op?

  Wat begint als een kleine irritatie, kan leiden tot grote spanningen. Jammer van het woongenot en voor de sfeer in de wijk. Je kunt zelf veel doen om burenoverlast te voorkomen en om overlast bespreekbaar te maken. Los je daarmee de overlast niet op, neem dan contact op met de Stichting Wonen Delden. Waar mogelijk bemiddelen wij om problemen op te lossen. Ook is het mogelijk om ‘Buurtbemiddeling’ in te schakelen.