Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer informatie? Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.

 • Ik zoek met spoed een woning, wat is de wachttijd?

  Dat hangt af van de soort woning die u zoekt. Op een seniorenappartement in De Stadshagen moet u zeer waarschijnlijk langer wachten dan op een eengezinswoning. Maar misschien heeft u recht op de regeling voor urgentie. Verder weten wij nooit van te voren hoeveel en welke woningen opgezegd worden. Het blijft dus altijd een schatting. Op onze website hurenbijwonendelden.nl en op de Facebookpagina van Wonen Delden vind u de aangeboden woningen. Als u als ingeschreven woningzoekende reageert op een woning kunt u zien op welke plek u staat.

 • Moet ik ingeschreven staan om op een woning te reageren?

  Ja, u moet ingeschreven staan bij Wonen Delden om te reageren op een woning die vrij gekomen is voor verhuur. Op onze website hurenbijwonendelden.nl  kunt u zich inschrijven. Hier kunt u meer informatie vinden over de inschrijving.

 • Mijn dakgoot is verstopt. Komt Wonen Delden deze ontstoppen?

  Heeft u een serviceabonnement onderhoud dan neemt u voor het ontstoppen van de dakgoot contact op met RRS (tel: 053 428 28 25). Zij hebben afspraken met Wonen Delden over het schoonmaken van dakgoten. Ze komen bij u nadat zij een aantal meldingen gebundeld hebben. U ontvangt bericht van RRS wanneer ze komen. Dit is geen automatisch terugkerende dienst. Zo gauw deze overlast opnieuw voorkomt, meldt u dit weer bij RRS.

 • Wat betekent het om medehuurder te worden van een woning van Wonen Delden?

  Met geregistreerd medehuurderschap heeft u evenveel rechten en plichten ten aanzien van het huis als uw partner (die het huis al langere tijd van ons huurt). Een aanvraag tot medehuurderschap dient u schriftelijk in, waarna Wonen Delden deze toetst. Als u voldoet aan de toetsingscriteria om medehuurder te worden, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

 • Kom ik met een inkomen boven € 41.000 in aanmerking voor een sociale huurwoning?

  Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend), waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 43.574. Verdient u meer dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. Deze regel geldt alleen voor nieuwe woningtoewijzingen. Dus een lopend huurcontract blijft gewoon geldig.

 • Wat betekent ‘passend toewijzen’ voor de huurders van Wonen Delden?

  Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tot de toewijzingsgrens (€ 39.055). In 2017 moeten woningcorporaties ‘passend toewijzen’ aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag. Dit betekent dat de huur van de toegewezen woning onder de toewijzingsgrens moet liggen. Dit is de grens waaronder een huurder gecompenseerd wordt met huurtoeslag.

  Bent u alleen of met 2 personen, en heeft u op basis van uw (gezamenlijke) inkomen recht op huurtoeslag? Dan kunt u een woning met een huurprijs van maximaal € 619,01 huren. Bestaat uw huishouden uit 3 of meer personen, en heeft u recht op huurtoeslag, dan kunt u een woning met een maximale huurprijs van € 663,40 huren.

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Of u recht hebt op huurtoeslag, hangt af van uw leeftijd, inkomen en woonsituatie:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U huurt een zelfstandige woonruimte
  • U en uw eventuele partner, kinderen en medebewoners, staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
  • U en uw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw huur, (gezamenlijk) inkomen en vermogen zijn niet te hoog. De Belastingdienst geeft aan waar de inkomensgrenzen liggen. U kunt er ook een proefberekening maken.
 • Hoe wordt de huurprijs bepaald voor een sociale huurwoning?

  De maximale huurprijs voor sociale huurwoningen wordt bepaald volgens een puntensysteem. Sinds 1 oktober 2015 is dit puntensysteem aangepast. Woonomgeving, hinderlijke situatie en woonvorm tellen niet meer mee. Ook zijn zogenaamde ‘schaarstepunten’ vervallen.

  De meest actuele informatie over het puntensysteem en bepaling van de huurprijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat betekent het energielabel voor mij als huurder?

  Elke woning, dus ook een huurwoning, heeft een energielabel (verplicht). Het laat zien hoe energiezuinig de woning is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Maatregelen die u als huurder van de woning zelf kunt treffen, en maatregelen die u in overleg met Wonen Delden zou kunnen realiseren. Energiebesparende maatregelen zijn van invloed op het puntensysteem en mogelijk dus ook voor de huurprijs. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat zijn servicekosten voor een huurwoning?

  De servicekosten zijn kosten die bovenop de ‘kale huur’ van een huurwoning komen. Denk daarbij aan kosten voor schoonmaak van een gezamenlijke hal, een huismeester, et cetera.

  Serviceabonnement Onderhoud
  Voor het onderhoud van uw huurwoning bent u samen met Wonen Delden verantwoordelijk. Wij doen de grote klussen en u doet de kleinere onderhoudsklussen. In onze brochure ‘Wie doet wat?’ vindt u meer informatie. Wilt u het klein onderhoud uitbesteden aan Wonen Delden, maak dan gebruik van het Serviceabonnement Onderhoud. Tegen een kleine vergoeding van € 4,20 per maand en eenmalig entreekosten van € 25,00 voeren we ook de kleine klussen voor u uit.

 • Wij hebben overlast in onze wijk. Hoe lossen we dit op?

  Wat begint als een kleine irritatie, kan leiden tot grote spanningen. Jammer van het woongenot en voor de sfeer in de wijk. U kunt zelf veel doen om burenoverlast te voorkomen en om overlast bespreekbaar te maken. Lost u daarmee de overlast niet op, neem dan contact op met de Stichting Wonen Delden. Waar mogelijk bemiddelen wij om problemen op te lossen. Ook is het mogelijk om ‘Buurtbemiddeling’ in te schakelen.