Wij zoeken een:

Lid Raad van Commissarissen

Op voordracht Stichting Huurdersbelang Delden

Functieprofiel

Wonen Delden is al meer dan 100 jaar de woningcorporatie in Delden. Wonen Delden realiseert zich als geen ander dat de corporatiewereld sterk in beweging is en dat vraagt om een organisatie die hier doelmatig en tijdig op anticipeert.

De belangrijkste focus van de Raad van Commissarissen (RvC) is erop toezien of Wonen Delden voldoet aan haar maatschappelijke taken en in het bijzonder aan haar primaire doelstelling: adequate woningen bieden aan personen die aangewezen zijn op maatschappelijke huisvesting. De RvC van Wonen Delden bestaat uit vier leden en is intrinsiek sterk gemotiveerd om samen de goede dingen te doen. Ook vinden zij het belangrijk om een zo divers en compleet mogelijk team te zijn. Samen vormen deze toezichthouders dan ook een uitgebalanceerd team, waarbij de RvC-leden elkaar aanvullen en versterken. Van de RvC-leden wordt verwacht dat ze hart voor de zaak hebben en laagdrempelig zijn. Voor de vacante positie binnen de RvC zoeken wij een generalistisch ingesteld persoon die sterk verbonden is met Delden en weet wat de aantrekkingskracht en de uitdagingen van Delden zijn. Het is een pré als de kandidaat kennis heeft van en ervaring met organisatiekunde. Kennis van ICT en/of juridische deskundigheid zou een mooie aanvulling zijn.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Bij het houden van toezicht is de RvC gebonden aan de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties, waar de RvC zich aan heeft geconformeerd.

Verantwoordelijkheden

 • Integraal toezicht houden op het beleid van Wonen Delden en de algemene gang van zaken binnen de corporatie
 • Toetsen of door het vastgestelde beleid van Wonen Delden de genoemde doelen en resultaten bereikt worden en risico’s beheerst c.q. beperkt zijn en blijven
 • Als formeel werkgever toezicht houden op het functioneren van de directeur-bestuurder
 • Fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder bij uitvoering van het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context
 • Onderhouden van relaties met interne en externe stakeholders, waaronder de huurdersorganisatie

Wij vragen

 • Een HBO / Academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de (regionale) volkshuisvesting en maatschappelijke trends en deze weten te vertalen naar gevolgen voor de organisatie, de huurders en de sector
 • Zeer nauwe betrokkenheid bij Delden en algemene interesse in de lokale samenleving
 • Het op kunnen bouwen van een goede band met de huurdersorganisatie
 • Affiniteit met de positie en het belang van huurders en aanspreekbaarheid voor huurders en stakeholders
 • Een juiste balans tussen het huurders- en organisatiebelang weten te vinden
 • Een onafhankelijke en neutrale grondhouding om van daaruit positief kritisch te zijn
 • Het eigen netwerk aan weten te wenden voor ondersteuning van de bestuurder en de organisatie
 • Overtuigingskracht en besluitvaardigheid met een brede, generalistische inslag
 • Een persoon met de eigenschappen/competenties: alert, effectief, reflecterend, gericht op samenwerken, verfrissend, analytisch, (zelf)kritisch, open vizier

We maken ook graag kennis met jonge kandidaten en/of kandidaten die bekend zijn met de leefwereld van jongeren. Ook is het belangrijk dat de kandidaten in Delden (of de directe omgeving) wonen of een zeer nauwe band hebben met Delden.

Wij bieden

 • Een interessante RvC-positie binnen een evenwichtige en betrokken RvC
 • Een toezichthoudende positie bij een corporatie met mooie uitdagingen de komende jaren
 • Een hechte organisatie met loyale en betrokken medewerkers
 • Een vergoeding passend bij de omvang van Wonen Delden en binnen de kaders van de vigerende WNT schaal

Vind jij ook dat er in Delden en omgeving voldoende en kwalitatief goede huurwoningen voor alle leeftijdsgroepen moeten zijn? Ben jij iemand met een warm en sociaal hart, die in goed overleg wil bouwen aan een omgeving waarin het fijn is te wonen en samen te leven? Wil jij je daarvoor inzetten en tijd vrijmaken? Dan is deze vacature absoluut interessant voor je.

Bedrijfsomschrijving

Wonen Delden is een actieve, lokale woningcorporatie met een eigen kijk op efficiency, samenwerkingsverbanden en partnership met maatschappelijke organisaties. Het werkgebied is het prachtige, historische stadje Delden, een van de vijf kernen van de gemeente Hof van Twente. Wonen Delden staat midden in het maatschappelijk leven van Delden en is ook regionaal actief in de samenwerking met andere woningcorporaties. Wonen Delden is inmiddels ruim 100 jaar oud. Het is een vooruitstrevende, gemoedelijke en financieel gezonde corporatie met circa 800 sociale huurwoningen. Er liggen uitdagende, maatschappelijk relevante opgaven in het verschiet.

Wonen Delden draait al vele jaren mee aan de top als het gaat om vergelijkend onderzoek tussen woningcorporaties in Nederland. De corporatie wordt positief gewaardeerd door huurders en samenwerkingspartners, is financieel gezond en heeft een actieve stichting die de huurdersbelangen vertegenwoordigt (Stichting Huurdersbelang Delden). Wonen Delden heeft een flinke ambitie als het gaat om verduurzaming en huisvesting voor mensen die zijn aangewezen op sociale huisvesting. Ze laat zich hierbij inspireren door externe partijen.

Geïnteresseerd?

De vacature voor een nieuw RvC-lid ontstaat wegens het vertrek van een huidig lid (per 1 januari 2023). De vacature is een kwaliteitszetel op voordracht van de huurders van Wonen Delden. Concreet betekent het dat de Stichting Huurdersbelang Delden (HBD) actief bij de werving en selectieprocedure betrokken is.

Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 5 september 2022. De eerste gesprekken worden gevoerd door Joris Wassink van Siebert & Wassink op donderdagmiddag 8 september 2022 en vrijdagochtend 9 september 2022. De eerste gesprekronde bij Wonen Delden is gepland op vrijdagochtend 16 september 2022 en de tweede gesprekronde op vrijdagochtend 30 september 2022.

De benoeming van het nieuwe RvC-lid van Wonen Delden vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Neem voor meer informatie contact op met Joris Wassink van Siebert & Wassink. Of stuur uw sollicitatie naar: info@siebertwassink.nl. Graag onder vermelding van “Vacature RvC Wonen Delden”.

t: 053 – 480 35 50
m: 06 – 250 460 70