Over Wonen Delden

Stichting Wonen Delden is een actieve, locale woningcorporatie. Wij kennen onze huurders persoonlijk. Dat maakt dat de communicatielijnen kort zijn. Ons werkgebied ligt in Stad Delden, onderdeel van de gemeente Hof van Twente. Met 780 huurwoningen, divers maatschappelijk vastgoed en 43 garages, zijn we de enige sociale verhuurder in Delden. Meer over onze ambities leest u in het ondernemingplan 2014-2018.

Tip: volg ons op Facebook en zie hoe we onze plannen dagelijks in praktijk brengen.

Uw contactpersonen bij Wonen Delden

Structureel werken er bij de Stichting Wonen Delden vier mensen op kantoor. Soms huren we tijdelijk extra krachten in; bijvoorbeeld voor een project. Het vaste team bestaat uit:

 • Dave van Zalk, directeur-bestuurder
 • Johan Hofhuis, financieel-administrateur
 • Ronald Schotsman, projectleider vastgoed
 • Bas Rikkerink, medewerker vastgoed
 • Rita Benning, woonconsulent
 • Gerrie Folbert, managementassistent
 • Han Markerink, gebouwbeheer

Beleid van rijksoverheid

Vanaf 2015 heeft het beleid van de rijksoverheid ertoe geleid dat woningcorporaties terug moesten naar de kerntaken. Dat betekent: bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.
Woningcorporaties moeten aan potentiële huurders (95%), die in aanmerking komen voor huursubsidie, een passende woning toewijzen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende en adviserende functie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC) staan in de statuten van Wonen Delden omschreven.

De leden van de Raad van Commissarissen Wonen Delden zijn:

 • voorzitter: de heer H. Zwiers
 • vicevoorzitter: mevrouw E. Prent
 • lid: de heer H.J. Muller
 • lid: de heer E. Averdijk

De RvC houdt onder andere toezicht op:

 • Realisatie van de doelstellingen van Wonen Delden
 • De strategie en de risico’s, die de activiteiten van Wonen Delden met zich meebrengen
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • het kwaliteitsbeleid
 • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
 • het financieel verslaggevingproces
 • de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Meer informatie

Heeft u vragen over Stichting Wonen Delden? Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.