Inschrijven bij Wonen Delden

Wonen in Delden is heerlijk! Bent u 18 jaar of ouder? Dan nodigen we u van harte uit om u in te schrijven voor een huurhuis. Vanaf 24 februari gaat hurenbijwonendelden.nl live! Door uw persoonlijke gegevens en woonwensen in te vullen ontvang u vervolgens een inlogcode en de inschrijving is een feit.

Kosten inschrijven huurhuis Wonen Delden

De kosten voor inschrijving bedragen éénmalig € 12. Dit kunt u betalen met iDeal. Op de pagina hurenbijwonendelden.nl. leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Huurwoning versus inkomen

Schrijft u zich in voor een huurwoning, dan vragen wij u ook om actuele inkomensgegevens. Verdient u (samen) meer dan € 43.574, dan komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Aan mensen met een inkomen boven € 39.055 mag de corporatie maximaal 10% van de gemuteerde woningen toewijzen. Het inkomen wordt getoetst op het moment dat wij u een huis aanbieden. Op het moment van toewijzing vragen wij u een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen of de meest recente jaaropgave. Schrijft u zich in voor een huurwoning, vraag deze inkomensverklaring dan al vast aan bij de Belastingdienst. U heeft bij het online aanvragen van deze verklaring uw DigiD code nodig.

Passend toewijzen door middel van het drie-huurprijzen-principe

U hebt het ongetwijfeld gehoord of gelezen: sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden hanteert ook Wonen Delden de wettelijke inkomensgrenzen bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen.

Wat betekent dat voor u als woningzoekende?
Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden de volgende maximale huurprijzen:

  • Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 619,01 *
  • Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal € 663,40  *
    (* = prijspeil 2020, netto huurprijs)

Huurtoeslaggrens
In onderstaande tabel kunt u zien welke inkomensgrens voor u van toepassing is.

Type huishouden Huishoudinkomen per jaar   leeftijd
Eénpersoons  huishouden € 23.225 onder de AOW-leeftijdsgrens
Tweepersoons huishouden € 31.550 onder de AOW-leeftijdsgrens
Drie- en meerpersoons huishouden € 31.550 onder de AOW-leeftijdsgrens
Eénpersoons huishouden € 23.175 boven de AOW-leeftijdsgrens
Tweepersoons huishouden € 31.475 boven de AOW-leeftijdsgrens
Drie- en meerpersoons huishouden € 31.475 boven de AOW-leeftijdsgrens

Inkomensgrenzen
Als uw inkomen (door ons getoetst aan de hand van een IBRI*) onder de huurtoeslaggrens ligt, dan komt u in aanmerking voor een woning waarvan de ,huurprijs lager ligt dan € 619,01 óf € 663,40 (afhankelijk van uw gezinsgrootte).
*)= Inkomensverklaring, telefonisch op te vragen bij de Belastingdienst of online via ‘Mijn Belastingdienst‘.

Woningtoewijzing aangepast
Als uw inkomen lager is dan € 39.055 dan kunt u reageren op alle sociale huurwoningen. Is de huurprijs die is aangegeven hoger dan de maximale grenzen van € 619,01 óf € 663,40 (afhankelijk van uw gezinsgrootte) dan wordt de huurprijs verlaagd tot dat niveau. De huurtoeslagontvangers krijgen korting op de huurprijs. In de advertentie wordt dit specifiek vermeld.

Er kan dus sprake zijn van 3 verschillende huurprijzen voor dezelfde woning:

  1. de berekende en gepubliceerde huurprijs op basis van 65% van de maximale huur;
  2. € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens;
  3. € 663,40 voor drie- en meerpersoonshuishoudens.

Inkomenstoets
Wilt u reageren op een huurwoning? Zorg dat u, vóórdat u reageert, in het bezit bent van een inkomensverklaring (IBRI)! Wij zijn verplicht om uw inkomen te toetsen voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van een inkomensverklaring (IBRI). Alleen de meest recente originele IBRI V of D wordt door ons geaccepteerd. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2017 of 2018. Een inkomensverklaring (IBRI) kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt circa 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan! Of download de verklaring via Mijn Belastingdienst (met DigiD).

Dus: Geen inkomensverklaring (IBRI)? → Geen woning!

Weigering toewijzing woning

In de praktijk blijkt dat kandidaten met relatief lange inschrijfduur regelmatig woningen niet aanvaarden. Dit kost veel extra tijd en kan tot ongewenste huurderving leiden. Als de kandidaat na de toewijzing en de bezichtiging van de woning deze niet aanvaardt zal daar een gegronde reden voor moeten zijn. Als een kandidaat na drie toewijzingen de woning nog niet heeft aanvaard wordt er een half jaar geen toewijzing gedaan. Na dat halve jaar kan er opnieuw gereageerd worden.

Huurvoorwaarden Wonen Delden

Op het huren van een woning van Wonen Delden, zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing.

Wachttijd huurwoning na inschrijving

Informatie over huurhuizen die vrijkomen in Delden, publiceren wij altijd op woensdag. Dit doen we via deze website en onze facebookpagina. Is er een woning toegewezen, dan geven we op onze website ook aan wat de inschrijfduur was van degene aan wie het huis is toegewezen. Zo kunt u zelf een globale inschatting maken wat de wachttijd is voor de verschillende huizen in Delden.

Inkomensonafhankelijke huurwoning

In appartementencomplex Stadshagen verhuurt Wonen Delden enkele appartementen die niet onder de categorie ‘sociale huurwoning’ vallen. Huren van een dergelijk appartement is inkomens onafhankelijk en ligt boven de grens van € 737,14 per maand. Bent u geïnteresseerd in een dergelijk appartement, neem dan contact op met Wonen Delden voor het actuele aanbod.

Vragen over het inschrijven voor een huurwoning in Delden

Heeft u vragen over het inschrijven? Neem dan gerust contact op.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.

Bevestiging inschrijving huurwoning Wonen Delden

Nadat u de gegevens heeft ingevoerd op onze site ontvangt u een persoonlijke inlogcode. Met deze code gaat u naar een veilige en afgeschermde pagina binnen de website.

Vragen over de bevestiging van uw inschrijving

Heeft u vragen over de inschrijvingprocedure, neem dan gerust contact op.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.