Huurdersinformatie Wonen Delden

Als huurder kunt u altijd terecht bij Wonen Delden met uw vragen. Op deze website vindt u veel informatie, maar wilt u liever een persoonlijk gesprek, dan kan dat natuurlijk ook. Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.

Informatie voor huurders:

Woonbeleid Hof van Twente

Van de twee woningcorporaties die in de gemeente Hof van Twente actief zijn, richt Wonen Delden zich met haar beleid specifiek op Delden. We zijn actief betrokken bij het opstellen van de nieuwe woonagenda Hof van Twente. Samen met Huurdersbelang Delden, maken we voor de huurders van Wonen Delden heldere prestatieafspraken met de gemeente. Denk daarbij aan onderwerpen als: investeren in betaalbare woningen, leefbaarheid en opvang bijzondere doelgroepen. En zo zijn er nog vele thema’s waar we afspraken over maken. We willen namelijk dat het fijn wonen is in onze wijken; nu maar ook op de langere termijn.